Εκδήλωση για το σχέδιο ολιστικής διαχείρισης υδατικών πόρων Δήμου Κασσάνδρας

Ανάμεσα στους στόχους του προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» του ΕΣΠΑ 2021-2027 που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή ‘Ένωση είναι η ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση του νερού και των αστικών λυμάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, κατά την περίοδο 2021-2027, θα υλοποιηθούν τέσσερα (4) πιλοτικά προγράμματα σε αντίστοιχες γεωγραφικές περιοχές, τον Υγρότοπο Αλεξανδρούπολης στον Έβρο, τον Κορινθιακό και Σαρωνικό κόλπο, την Κασσάνδρα Χαλκιδικής και το Ρέθυμνο. Τα προγράμματα αυτά περιλαμβάνουν παρεμβάσεις με τις οποίες αντιμετωπίζεται με ολοκληρωμένο και βιώσιμο τρόπο το σύνολο των αναγκών των περιοχών σε πόσιμο νερό, διαχείριση λυμάτων, διαχείριση παραγόμενης ιλύος και ομβρίων υδάτων. Παράλληλα, κατοικίες και επιχειρήσεις πρόκειται να εξυπηρετηθούν, μέσω της ψηφιοποίησης, της έξυπνης μέτρησης και της τηλεμετρίας, της ενεργειακής απόδοσης και της συνδεσιμότητας του δικτύου, ενώ το κοινό θα ευαισθητοποιηθεί σχετικά με την ορθολογική χρήση του νερού. Τα αποτελέσματα αυτών των πιλοτικών ολιστικών προγραμμάτων θα αποτελέσουν και τον οδηγό για αντίστοιχα έργα από τα Περιφερειακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Ο Δήμος Κασσάνδρας είναι μια από τις τέσσερις περιοχές στις οποίες θα ενεργοποιηθούν οι δράσεις της ολιστικής διαχείρισης των υδάτων. Γι’ αυτό το λόγο, την Παρασκευή 28 Ιουλίου 2023 στις 11:00 π.μ., στο Ξενοδοχείο Kassandra Palace Seaside Resort, θα λάβει χώρα ημερίδα για την παρουσίαση του σχετικού επιχειρησιακού σχεδίου. Στη διάρκεια της εκδήλωσης, χαιρετισμούς θα απευθύνουν οι κ.κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Νικόλαος Παπαθανάσης, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, Δημήτριος Σκάλκος Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Υπουργείου Οικονομικών, Γεώργιος Ζερβός, Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΣ του Υπουργείου Οικονομικών, Carsten Rasmussen, Head of Unit REGIO.G.3 – Εκπρόσωπος Υπηρεσιών Ε.Ε., ενώ ο κ. Δημήτριος Καραμπατάκης, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ., θα παρουσιάσει το Ολιστικό Σχέδιο Δράσης για τη Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων του Δήμου Κασσάνδρας, το οποίο αναπτύσσεται στους παρακάτω επτά (7) άξονες:

Συλλογή ή και Επεξεργασία και Διάθεση Λυμάτων

Αντιμετώπιση Διαχείρισης Ιλύος,

Αύξηση της Δυναμικότητας των εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων

Αύξηση της Δυναμικότητας, Αναβάθμιση και Επεκτάσεις Υφιστάμενων Έργων Επεξεργασίας Λυμάτων,

Επεξεργασία, Τελική Διάθεση Επεξεργασμένων για Επαναχρησιμοποίηση και Χρήση για Πυρόσβεση

Ενεργειακή Αυτονόμηση Υποδομών Επεξεργασίας Λυμάτων

Ύδρευση