Στην ADAPTIT το έργο για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση συστημάτων σάρωσης κάτω μέρους οχημάτων»

Στην εταιρεία ADAPTIT κατακύρωσε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη το έργο για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση συστημάτων σάρωσης κάτω μέρους οχημάτων (Under Vehicle Surveillance System)». 

Η εν λόγω προμήθεια καλύπτει τις επιχειρησιακές απαιτήσεις των εγκαταστάσεων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας (Α.Ε.Α.) αναφορικά με την προστασία τους από είσοδο παγιδευμένου με εκρηκτικά οχήματος.

Για το συγκεκριμένο έργο απαιτείται η προμήθεια και εγκατάσταση τριών (3) πλήρων συστημάτων σάρωσης κάτω μέρους οχημάτων.

Πιο συγκεκριμένα, δύο πλήρη συστήματα θα εγκατασταθούν εσωτερικά της πύλης του Υπουργείου επί της Π. Κανελλοπούλου σε παράλληλη διάταξη, και ένα πλήρες σύστημα θα εγκατασταθεί εσωτερικά της πύλης επί της Λ. Μεσογείων.

Στο διαγωνισμό συμμετείχαν συνολικά 9 εταιρείες.