Στα 21,7 εκατομμύρια τεμάχια οι πωλήσεις του PlayStation 5

Με την ολοκλήρωση του τελευταίου οικονομικού τριμήνου (Απρίλιος 2022-Ιούνιος 2022), η Sony έδωσε στη δημοσιότητα τα σχετικά αποτελέσματα.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτά, έχουν αποσταλεί 21,7 εκατομμύρια κονσόλες PlayStation 5 προς πώληση. Επιπλέον, αξίζει να αναφερθεί ότι η Sony σταμάτησε να δίνει στοιχεία για τον αριθμό αποστολών PlayStation 4. Έτσι, η τελευταία ενημέρωση ήταν στο προηγούμενο οικονομικό τρίμηνο. Ο συνολικός αριθμός, PlayStation 4, με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του προηγούμενου οικονομικού τριμήνου, ανέρχεται σε 117,2 εκατομμύρια τεμάχια.

Το PlayStation Plus αριθμεί 47,3 εκατομμύρια συνδρομητές ενώ το PlayStation ως πλατφόρμα μετράει 102 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες. Οι πωλήσεις software, τόσο first party όσο και third party, για τα PlayStation 4 και PlayStation 5 ανέρχονται σε 47,1 εκατομμύρια μονάδες . Ο αριθμός αυτός είναι αισθητά μειωμένος σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο που ανερχόταν σε 70,5 εκατομμύρια μονάδες. Από τα 47,1 εκατομμύρια τα 6,4 εκατομμύρια αφορούν first party τίτλους.

Ένα ακόμα άξιο αναφοράς στοιχείο από τα οικονομικά αποτελέσματα είναι ότι το 79% των πωλήσεων είναι ψηφιακές. Το συγκεκριμένο νούμερο είναι αρκετά υψηλότερο σε σύγκριση με το προηγούμενο οικονομικό τρίμηνο, που βρισκόταν στο 71%. Ο μέσος όρος του ποσοστού ψηφιακών πώλησεων το οικονομικό έτος 2021 ανέρχεται σε 66%.

Οι πωλήσεις για τον τομέα του gaming της Sony σημείωσαν μικρή πτώση της τάξεως του 2% σε σχέση με το αντίστοιχο οικονομικό τρίμηνο του έτους 2021. Ωστόσο, οι πωλήσεις συνολικά της Sony, καθώς και τα λειτουργικά έσοδα, δείχνουν σχετική βελτίωση χρόνο με τον χρόνο. Η μείωση αυτή των πωλήσεων και των λειτουργικών εσόδων συγκεκριμένα για τον τομέα του gaming δεν είναι κάτι αναπάντεχο και ενδεχομένως να συνεχιστεί το επόμενο διάστημα. Αυτό οφείλεται στη μειωμένη διαθεσιμότητα κονσολών, στις εξαγορές νέων studio -όπως αυτή της Bungie– αλλά και στη έλλειψη διαθεσιμότητας νέων, κυρίως first party, τίτλων.

Πηγή: gameover.gr