Συνεργασία Πανεπιστημίου Πατρών με 5G Ventures

Τη δημιουργία ενός 5G οικοσυστήματος στην Ελλάδα ξεκινά η Συμμετοχές 5G Α.Ε. (5G Ventures), η οποία διαχειρίζεται το επενδυτικό ταμείο Φαιστός. Μία από τις πρώτες κινήσεις είναι η υπογραφή μνημονίου με το Πανεπιστήμιο Πατρών για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τη στήριξη επιχειρηματικών σχημάτων που αναπτύσσουν προϊόντα και λύσεις για την εκμετάλλευση της τεχνολογίας 5G.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η συνεργασία ενθαρρύνει την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα και προωθεί την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας μας και τη διασύνδεσή του με την αγορά.

Αναλυτικά, στο πλαίσιο της συνεργασίας προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι:

  • Οι δύο πλευρές θα ανταλλάσσουν πληροφόρηση σχετικά με θέματα τεχνολογίας, βέλτιστες πρακτικές και θέματα σχετικά με την καινοτομία και την ανάπτυξη οικοσυστήματος νεοφυών επιχειρήσεων. Παράλληλα, θα προωθούνται συνεργασίες και συμπράξεις μεταξύ νεοφυών επιχειρήσεων, του Πανεπιστημίου και της βιομηχανίας και θα αναπτυχθούν προγράμματα επώασης και επιχειρηματικής επιτάχυνσης.
  • Οι δύο πλευρές θα συνεργαστούν για την τεχνική αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων που καταθέτουν υφιστάμενες και νεοφυείς επιχειρήσεις στη Συμμετοχές 5G.
  • Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε προγράμματα του Πανεπιστημίου και αξιολογούνται από αυτό πως έχουν αξιοσημείωτες προοπτικές ανάπτυξης, μπορούν να προτείνονται προς εξέταση στη Συμμετοχές 5G για ενδεχόμενη χρηματοδότησή τους από το Επενδυτικό Ταμείο Φαιστός.
  • H Συμμετοχές 5G και επιχειρήσεις στις οποίες έχει επενδύσει το Φαιστός θα διοργανώνουν σεμινάρια και workshops σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου σχετικά με την επιχειρηματικότητα, τις επενδύσεις, την αξιοποίηση της τεχνολογίας, την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, το marketing και την οργάνωση πωλήσεων.

Η συμφωνία αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Συμμετοχές 5G Α.Ε. για τη δημιουργία 5G οικοσυστήματος στην Ελλάδα σε συνεργασία με επιχειρήσεις και την ακαδημαϊκή κοινότητα. Στο οικοσύστημα θα μετέχουν υφιστάμενες και νεοφυείς επιχειρήσεις για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων που αξιοποιούν τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες του 5G.

ΠΗΓΗ: cnn.gr